fbpx
menu Domov

Pravidlá ochrany súkromia


Zásady spracovania a ochrana osobných údajov.

Ochrana osobných údajov.

Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).


Kto je správca?

Bryndák Records, s.r.o., IČO 52 164 713, so sídlom Tatranské námestie 4582/3, 058 01 Poprad, a prevádzkujeme webovú stránku www.bryndakrecords.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca t. z. určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.


Kontaktné údaje.

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-maili info@bryndakrecords.com


Prehlasujeme.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

spĺňame podľa článku 13. GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

Spracovávame osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefón a e-mail bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy pri poskytovaní našich služieb, alebo k zaslaniu  e-mailu s informáciou o zverejnení nového článku na našom blogu.

 

Vedenie účtovníctva.

Ak ste naším klientom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme na to, aby vyhovovali zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 

Marketing – zasielanie newsletterov.

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame na účely priameho marketingu – zasielanie obchodných informácii. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to na dobu 5 rokov od poslednej objednávky služieb.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

 

Pokročilý marketing na základe súhlasu.

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať také inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia vášho súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia – napr. živé akcie napr a pod..

Vaše osobné údaje si ponechávame počas priebehu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu lehotu k ich uchovávaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedol inak.

 

Cookies.

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.
Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a dodržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám.

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť ešte lepšie než my a na spracovanie osobných údajov sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
 • Facebook
 • Instagram
 • Google
 • Youtube
 • Účtovná firma

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na nás.

 

Poskytovanie osobných údajov mimo Evropskú úniu.
Osobné údaje spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@bryndakrecords.com.

Máte právo na informácie, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke  podľa zásad spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup k informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a kvôli čomu.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje odstrániť, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciám – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujeme aspoň 30 dní.

 

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému a aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 180 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Pokiaľ budete mať pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií. E-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám zasielame pokiaľ ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 

Mlčanlivosť. Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.11.2019 a nahrádzajú predchádzajúcu verziu Ochrany osobných údajov.

Cookies

Naše spôsoby používania súborov cookies.

Čo sú súbory „cookies“?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní Portálu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie.

Ako ich používame my?

Pomocou cookies môžeme analyzovať anonymné informácie o tom z akého zariadenia používatelia prichádzajú na náš portál, aké má zariadenie rozlíšenie a tiež aj to aké stránky navštevujú a ako s nimi pracujú.

Tieto informácie nedokážu identifikovať vás ako osobu a sú použité výhradne na sledovanie spôsobu používania nášho portálu, aby sme mohli zabezpečiť fungovanie portálu na všetkých zariadeniach z ktorých návštevníci prichádzajú na náš portál.

Náš portál Vám môže umiestniť do Vášho zariadenia vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa riadia našimi Zásadami ochrany súkromia.

V rámci Portálu môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve Portálu.

Portál môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

Bryndák Records používa cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, sú to najmä tieto:

 1. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa, napr. automatickým prihlásením do užívateľského konta, zaistením bezpečnosti po prihlásení, vkladaním recenzií a hodnotení na maklérov, počítaním zobrazenia inzerátov a počítania kontaktovaní maklérov;
 2. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
 3. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity Portálu a jeho zlepšenia, napr. koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na Portáli či aké prehliadače používajú;
 4. zabránenia zneužitia Portálu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

Cookies tretích strán na našich stránkach.

Na Portáli umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) Portál používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Google+), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Portálu a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na Portáli. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a náš Portál k ním nemá prístup.

Ako môžete kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti Portálu nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec. • play_circle_filled

  01. Rise Up (Radio Version)

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play